ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice vacante

2 august 2019, 09:54

ANUNȚ

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice vacante în cadrul Consiliul Județean Harghita – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, conform prevederilor art. 149 din HG nr. 611/2008, coroborat cu prevederile art. 506 din OUG 57/2019

Compartimentul financiar contabilitate, resurse umane, informatică, inspector, clasa I, grad profesional superior.

Condiţii de participare

  • studii superioare juridice, administrative sau economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

  • vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 7 ani;

  • cele prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ;

Funcționarii publici interesați vor depune, in termen de 20 de zile de la data afișării anunțului la sediul DJEP Harghita, menționat mai jos, respectiv în perioada 02.08.2019-21.08.2019, următoarele documente:

  • cerere de transfer

  • curriculum vitae

  • copia actului de identitate

  • copiile diplomelor de studii

  • o adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat și funcția pe care o ocupă în prezent.

În situația în care sunt doi sau mai mulți funcționari publici care solicită ocuparea unei funcții publice vacante prin transfer la cerere, selecția se face pe bază de interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Harghita, Direcția Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor – Miercurea Ciuc, str. Leliceni nr. 45, telefon: 0366 100 207.

Simon Mihaly,
Director executiv

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People