Examen pentru promovare în grad profesional a funcționarilor publici

19 octombrie 2018, 15:59

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Cu sediul în , Jud. Harghita, Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr. 45.

Organizează EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIONARILOR PUBLICI CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PROMOVARE, din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor al Județului Harghita.

Condițiile de participare sunt prevăzute:

  • art. 63 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • art. 125-128 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

Examenul va avea loc la data de 22 noiembrie 2018, ora 09:00 -proba scrisă iar la data de 29 noiembrie 2018, ora 09:00 -interviul, la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor al Județului Hargita.

Înscrierile se fac până la data de 12 noiembrie 2018.

Bibliografia examenului:

  1. Constituția României, republicată;

  2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  4. OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  5. OUG 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea servicilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

  6. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

  7. Regulamentul UE nr. 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea completările ulterioare.

Dosarele de concurs se predau până la data de 12 noiembrie 2018, la secretariatul Direcției Județene de Evidența Persoanelor al Județului Hargita.

Bibliografia examenului, formularul de înscriere și relații suplimentare se pot obține la Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, informatică.

Persoană de contact - D-na Pătrânaș Dana, inspector din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, resurse umane, informatică din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor. Telefon: 0743377900.

Procedura de înștiințare al ANFP a fost inițiată de numirea membrului ANFP în comisa de examen.

Miercurea-Ciuc, 19 octombrie 2018.
DIRECTOR EXCLUSIV,
Simon Mihály

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People