Concurs pentru ocuparea postului vacant de funcționar public de execuție

21 decembrie 2017, 13:39

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de funcționar public de execuție pe durată nedeterminată

Inspector, Clasa I, grad profesional asistent la Biroul de Evidență a Persoanelor

Condițiile de participare la concurs

  • condiții generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • condiții specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,

  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, minimum 1 an;

Concursul vor avea loc la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

  • proba scrisă va avea loc în data de 22 ianuarie 2018, ora 10:00;

  • proba de interviu va avea loc în data de 30 ianuarie 2018, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea III-a, la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor - în perioada 21/12/2017 – 09/01/2018, inclusiv.

Bibliografia pentru concurs, formularul de înscriere şi relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor – Compartimentul resurse umane, financiar-contabilitate, informatică telefon/fax 0366/100207, e-mail: office@djephr.ro, persoana de contact Patrîntaș Dana, inspector.

Director executiv,
Simon Mihály

Descărcări

acte-necesare-dosar-concurs

bibliografie-inspector

formular-de-inscriere

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People