Házassági okirat kiállítása

A házasságot az a helyi személynyilvántartó, vagy a polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője köti meg, a hatóság székhelyén, vagy a polgármester által meghatározott más helyen, amelynek területi közigazgatási körzetében a jövendőbeli házastársak egyikének a lakhelye vagy tartózkodási helye van.

A házassági nyilatkozatot a jövendőbeli házastársak személyesen nyújtják be írásban ahhoz a személynyilvántartó vagy polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjéhez, amelynél a házasságkötésre sor kerül. A házassági nyilatkozatban a jövendőbeli házastársak kijelentik, hogy nincs tudomásuk semmilyen akadályról a házasság megkötésével kapcsolatban, milyen családnevet viselnek a házasság megkötése után, valamint a választott házassági vagyonjogrendszert.

Szükséges iratok

  • Érvényes személyazonossági igazolványok,

  • Születési bizonyítványok, eredeti és másolat,

  • Az egészségi állapotra vonatkozó orvosi bizonyítvány. Az orvosi bizonyítványok 14 napig érvényesek a kiállításuktól kezdődően és kell tartalmazzák azt a megjegyzést, hogy a felek összeházasodhatnak, vagy nem.

  • Az előző házasság felbontásának vagy megszűnésének a bizonylata, eredetiben és másolatban, lefordítva, hitelesítve, amennyiben szükséges.

A házasságkötésre 10 napos határidő leteltével kerül sor, a 11-ik és a 14-ik nap között mely időszakba tartozik mind a házassági nyilatkozattételének napja, mind pedig az a nap amelyen szentesítik a házasságot.

A házasságkötés román nyelven, egy erre megfelelően berendezett teremben történik és az anyakönyvvezető, az ünnepi alkalomhoz megfelelő öltözetet kell viseljen. Kérésre, szertartás a házasulandó felek anyanyelvén is történhet, abban az esetben, amennyiben az anyakönyvvezető ismeri ezt a nyelvet.

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județului Harghita
Hargita Megye Tanácsa
People