Rólunk

A Hargita Megye Tanácsa - Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság a Hargita Megye Tanácsának 3/2005–ös számú határozata értelmében alakult. Ezen határozat jóváhagyta a Szervezési és működési szabályzatot, a hivatal szervezeti vázlatát és státusjegyzékét.

Szerepkör, finanszírozás és vezetőség A Megyei Személynyilvántartó Igazgató a Hargita Megyei Tanács alárendeltsége alá tartozó, jogi személyiséggel rendelkező közintézmény.

A hivatal szerepe biztosítani megyeszinten azon jogszabályok alkalmazását, amelyek a személynyilvántartási tevékenységet szabályozzák.

A folyamatos valamint a beruházási kiadások finanszírozását a saját jövedelmek, a Hargita Megyei Tanács helyi költségvetéséből erre a célra jóváhagyott szubvenció, a Belügyminisztérium költségvetéséből származó állami szubvenció, adományok és támogatások biztosítják, a törvények értelmében.

A Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, igazgatói tisztséget betöltő vezetője a Megyei Tanács 61/2006 határozatával neveződött ki, a törvény értelmében és ellátja mindazon feladatokat, meghozza mindazon döntéseket, amely a tevékenység javításához vezet, illetve kötelező rendeleteket bocsát ki minden tevékenységre vonatkozóan. Felel a törvény értelmében az intézmény tevékenységéért, Hargita Megye Tanácsa - és más szervek előtt.

A ráruházott hatáskör betöltésében, a Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság együttműködik a Megyei Tanács, a Belügyminisztérium többi struktúráival és együttműködési kapcsolatot fejleszt ki közintézményekkel, egyesületekkel, gazdasági vállalatokkal, valamint természetes személyekkel a közérdekű feladatok ellátásában, az érvényes jogszabályok szerint.

Törvényes alap

  • A 372/2002-es Törvény által elfogadott, 2001/84 számú Rendelet a kommunitáris személynyilvántartási közszolgálatok létesítéséről, szervezéséről és működéséről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

  • A 2005/290-ös Törvény által módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadott 2005/97-es számú Sürgősségi Rendelet a román állampolgárok nyilvántartásáról, akóhelyéről, tartózkodási helyéről, és személyazonossági okmányairól.

  • A 2006/1375 számú Kormányhatározat a román állampolgárok nyilvántartásával, állandó lakhelyével, tartózkodási helyével, személyazonossági igazolványával kapcsolatos törvényes rendelkezések egységes alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyására.

  • Az utólag módosított és kiegészített 2003/323 számú Törvény által jóváhagyott 2003/41 számú Rendelet a nevek természetes személyek általi elnyeréséről és adminisztratív úton való megváltoztatásáról.

  • A 1996/119 számú Törvény az anyakönyvi okiratokról.

  • A 2011/64 számú Kormányhatározat az anyakönyvi okiratokra vonatkozó előírások egységes alkalmazásával kapcsolatosan.

  • 2001/677 számú Törvény a személyek oltalmazásáról a személyes adatok feldolgozása és szabad forgalma terén.

  • 2001/544 számú Törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről.

Vezetőség

Igazgató: Simon Mihály.

Aligazgató: Veress Ildikó.

Anyakönyvi osztály vezetője: Geréd Erika.

A beosztások listája

A beosztások listája megtekinthető PDF-formátumban:

A beosztások listája, 2019 (RO)

A bérjogok helyzete

A bérjogok helyzete megtekinthető PDF-formátumban: Az alkalmazottak bérezése (RO).

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat letölthető PDF-formátumban: Szervezeti és működési szabályzat (RO).

Belső rendszabályzat

...

Szervezeti diagram

Az SPCJEP szervezeti diagram letölthető PDF formátumban: File #organigrama-spcjep not found!.

Költségvetés

A 2019-es év költségvetése

Személyzeti költségek1.464.000 lej
Javak és szolgáltatások165.000 lej
Beruházási költségek0 lej
Összesen1.629.000 lej
Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
Stema Județului Harghita
Hargita Megye Tanácsa
People