Pentru a ne contacta prin e-mail, vă rugăm completați formularul de mai jos:

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
header

Stabilirea reședinței (flotant)

Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate, persoana interesată se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia locuiește temporar.

Documente necesare

  • cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
  • actul de identitate al solicitantului
  • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie
  • timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru
  • declarația găzduitorului

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Descărcări formulare

Atenție! Cererile a se imprima față-verso!