Pentru a ne contacta prin e-mail, vă rugăm completați formularul de mai jos:

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
header

Eliberarea extraselor multilingve de stare civilă

Oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor eliberează la cerere extrase multilingve de pe actele de stare civilă privind nașterea, căsătoria sau decesul. Acestea sunt documente care au aceiași putere doveditoare ca și certificatele de stare civilă și se folosesc de către titulari și persoanele îndreptățite în fața autorităților străine din statele părți la Convenția nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012.

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condițiile Convenției nr. 16 de către autoritățile competente ale statelor părți, sunt recunoscute fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă și se utilizează în aceleași condiții, ca și certificatele de stare civilă pe domeniul teritorial al Convenției.

Statele semnatare ale Convenției nr. 16 sunt următoarele:

 1. Republica Austria
 2. Regatul Belgiei
 3. Bosnia și Herțegovina
 4. Republica Croația
 5. Confederația Elvețiană
 6. Republica Franceză
 7. Republica Federală Germania
 8. Republica Elenă
 9. Republica Italiană
 10. Marele Ducat al Luxemburgului
 11. Republica Lituania
 12. Republica Macedonia
 13. Muntenegru
 14. Republica Moldova
 15. Regatul Țărilor de Jos
 16. Republica Polonă
 17. Republica Portugheză
 18. Regatul Spaniei
 19. Republica Slovenia
 20. Republica Serbia
 21. Republica Turcia

Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind nașterea și/sau căsătoria se eliberează titularilor sau reprezentanților legali ai acestora, iar extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei ori altor persoane îndreptățite. Extrasele multilingve se pot elibera și altor persoane împuternicite prin procură specială.

Cetățenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.

Minorii în vârstă de peste 14 ani, deținători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite și să primească extrase multilingve de naștere sau de căsătorie în nume propriu, asistați, după caz, de unul dintre părinți sau de tutore, care semnează cererea.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ai Confederației Elvețiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetățeni sunt sau cu pașaport, aflate în termen de valabilitate.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate și străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu pașaport valabil.

Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de ședere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu pașaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr. 362/2005.

La cerere, solicitanților li se eliberează mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiași act de stare civilă.

Documente necesare

Pentru solicitarea extrasului multilingv urmează a fi prezentate următoarele acte:

 • Cerere
 • Actul de identitate (original) al titularului extrasului sau al persoanei care îl reprezintă
 • Procura specială în cazul persoanelor împuternicite
 • Dovada achitării taxei de timbru de 2 lei

Descărcări formulare