Küldjön üzenetet nekünk

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
header

Személyazonossági kártya kiállítása érvényesség lejártakor vagy érvénytelenítés esetében

A törvényes rendelkezések szerint az állampolgárok kötelesek az érvényesség lejárta előtt számított 15 napon belül kérni a közösségi személynyilvántartó közszolgálattól a személyazonossági kártya kibocsátását.

Szükséges dokumentumok

  • Formanyomtatvány a személyazonossági kártya kiállítására
  • Születési bizonyítvány – eredeti és másolat
  • Házassági bizonyítvány, a házas személyek esetében – eredeti és másolat
  • Végleges és visszavonhatatlan bírósági válási határozat, esettől függően – eredeti és másolat
  • Az elhalálozott férj/feleség halotti bizonyítványa, a túlélő fél esetében – eredeti és másolat
  • A 14. életévüket nem betöltött gyerekek születési bizonyítványa – eredeti és másolat
  • A lakhelyet bizonyító dokumentum, valamint esettől függően a tartózkodási helyet igazoló dokumentum – eredeti és másolat
  • A személyazonossági illeték befizetéséről szóló nyugta – 7 lej

Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, szükséges a befogadó nyilatkozata amelyet a kérés hátoldalán töltenek ki a személynyilvántartó személyzete előtt.

Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt, külföldön a konzulátuson, vagy falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.

Letölthető űrlapok

Figyelem! A letöltött kéréseket elöl-hátul nyomtatva kérjük!