Küldjön üzenetet nekünk

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
header

Ideiglenes személyazonossági igazolvány külföldi állandó lakhelyű és romániai ideiglenes lakhelyű román állampolgárok számára

Cetăţenii români, domiciliaţi în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reşedinţa din România, unde locuiesc temporar, pot solicita eliberarea unei Cărţi de Identitate provizorii.

Szükséges dokumentumok

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România
  • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină
  • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz
  • dovada adresei de reşedinţă din România
  • două fotografii mărimea 3×4cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 lei

Ha a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, szükséges a befogadó nyilatkozata amelyet a kérés hátoldalán töltenek ki a személynyilvántartó személyzete előtt.

Amennyiben a befogadó nem tud megjelenni a személynyilvántartónál, nyilatkozatot a közjegyző előtt, külföldön a konzulátuson, vagy falvakon a rendőr jelenlétében lehet adni.

Descărcări formulare

Figyelem! A letöltött kéréseket elöl-hátul nyomtatva kérjük!