Küldjön üzenetet nekünk

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
header

Személyi igazolványok

Ezen az oldalon azokat a tudnivalókat osztjuk meg önökkel, amelyek megkönnyítik a személyi igazolványok kiadásának folyamatát, a törvény által előírt esetekben, azonkívül letölthetők a különféle esetekhez tartozó kérvények pdf formátumban.

A 7 lejes személyazonossági illeték befizetéséről szóló nyugtát a polgármesteri hivatal Helyi adók és illetékek osztályán kell kifizetni.

A személyi igazolványok kiadása vagy cseréje

A személyi igazolványok kiadása vagy cseréje a következő esetekben szükséges:

  • Első alkalommal, a 14 életév betöltésekor
  • Az érvényesség lejártakor vagy érvénytelenítés esetén
  • Lopás esetében
  • Elveszítés vagy rongálódás esetében
  • A lakcím, utcanév- vagy házszám-változás esetében. Ugyancsak cserélni kell a személyi igazolványt, ha a személy fizionómiája vagy nemi jellege jelenősen változik.
  • Név módosulás, szülők nevének változtatása, valamint a születési hely/dátum változása esetében.
  • Külföldről való Romániába telepedés esetében
  • Ideiglenes személyi igazolvány kiállítása külföldön élő, román állampolgárok ideiglenes romániai tartózkodása esetében
  • Ideiglenes lakhely bevezetése a személyi igazolványba