Küldjön üzenetet nekünk

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
header

Hírek

Examen pentru promovare în grad profesional a funcționarilor publici

2018 október 19.

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Cu sediul în , Jud. Harghita, Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr. 45.

Organizează EXAMEN PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIONARILOR PUBLICI CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE PROMOVARE, din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor al Județului Harghita.

Condițiile de participare sunt prevăzute:

 • art. 63 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • art. 125-128 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

Examenul va avea loc la data de 22 noiembrie 2018, ora 09:00 -proba scrisă iar la data de 29 noiembrie 2018, ora 09:00 -interviul, la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor al Județului Hargita.

Înscrierile se fac până la data de 12 noiembrie 2018.

Bibliografia examenului:

 1. Constituția României, republicată;

 2. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 5. OUG 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea servicilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 7. Regulamentul UE nr. 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea completările ulterioare.

Dosarele de concurs se predau până la data de 12 noiembrie 2018, la secretariatul Direcției Județene de Evidența Persoanelor al Județului Hargita.

Bibliografia examenului, formularul de înscriere și relații suplimentare se pot obține la Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, informatică.

Persoană de contact - D-na Pătrânaș Dana, inspector din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, resurse umane, informatică din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor. Telefon: 0743377900.

Procedura de înștiințare al ANFP a fost inițiată de numirea membrului ANFP în comisa de examen.

Miercurea-Ciuc, 19 octombrie 2018.
DIRECTOR EXCLUSIV,
Simon Mihály


Rezultatul probei scrise al examenului de recrutare 22/01/2018

2018 január 22.

Rezultatul probei scrise al examenului de recrutare a funcționarilor publici, organizat în data de 22/01/2018 în funcția de execuție de inspector, Clasa I, grad profesional asistent, în cardul Biroului de evidență a persoanelor, DJEP.

rezultat-proba-scrisa-22012018.pdf


Felügyelő köztisztviselői állás, anyakönyvi osztályra

2017 december 21.

HARGITA MEGYE TANÁCSA,
MEGYEI SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ IGAZGATÓSÁG
Versenyvizsgát hirdet végrehajtó köztisztviselői állás betöltésére meghatározatlan időre

Személynyilvántartó iroda,

Felügyelő, I osztály, asszisztens szakmai fokozat

Részvételi feltételek:

 • a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt törvény, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 54-es szakasza előírásainak való megfelelés;

 • egyetemi végzettség záróvizsgával, oklevéllel vagy ezzel egyenértékű okirattal;

 • minimum 1 év szakmai tapasztalat a felsőfokú tanulmányok megszerzése után és ennek területén;

Versenyvizsga

Helyszín: a Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság székhelye.

Időpontok:

 • Írásbeli vizsga: 2018. január 22., 10:00 óra

 • Szóbeli vizsga: 2018. január 30., 10:00 óra;

A beiratkozási iratcsomót a Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől számított 20 napon belül – 2017. december 21. és 2018. január 09. (is) között.

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb felvilágosítást a Hargita Megye Tanácsa, Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, Pénzügy, könyvelés, humánerőforrás irodáján kaphatnak az érdeklődők 0366 100 207, email office@djephr.ro, kapcsolattartó személy Patrintas Dana, felügyelő.

Igazgató,
Simon Mihály

Letölthető dokumentumok

Acte necesare concurs

Bibliografie inspector

Formular de înscriere


Versenyvizsga köztisztviselői állások betöltésére

2017 október 24.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
MEGYEI SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ IGAZGATÓSÁG
Versenyvizsgát hirdet köztisztviselői állások betöltésére meghatározatlan időre

Személynyilvántartó iroda – felügyelő, I osztály, asszisztens szakmai fokozat

Részvételi feltételek:

 • a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt törvény, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 54-es szakasza előírásainak való megfelelés;

 • közigazgatási, jogi vagy gazdasági egyetemi végzettség záróvizsgával;

 • számítógép-kezelői ismeretek;

 • minimum 1 év szakmai tapasztalat;

 • román nyelv ismerete;

Személynyilvántartó iroda – előadó, III osztály, első szakmai fokozat

Részvételi feltételek:

 • a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt törvény, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 54-es szakasza előírásainak való megfelelés;

 • középfokú líceumi végzettség érettségi diplomával;

 • számítógép-kezelői ismeretek;

 • minimum 5 év szakmai tapasztalat;

 • román nyelv ismerete;

A versenyvizsga időpontjai:

 • Írásbeli vizsga: 2017 november 27, 10:00 óra

 • Szóbeli vizsga: 2017 december 6, 1000 óra;

Helyszín: a Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság székhelye.

A beiratkozási iratcsomót 2017 október 23 és 2017 november 13 (is) között lehet benyújtani, a következő iratokkal:

 • beiratkozási típuskérés,

 • személyi igazolvány – eredeti és másolat,

 • rendőrségtől erkölcsi bizonyítvány,

 • orvosi igazolás a családorvostól,

 • végzettséget igazoló okirat – eredeti és másolat,

 • régiséget igazoló okirat.

Bibliografie

Calendar

Bővebb felvilágosítást a Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, pénzügy, könyvelés, humánerőforrás irodájában kaphatnak az érdeklődők. Telefon: 0366-100 207.


Felügyelő köztisztviselői állás, anyakönyvi osztályra

2017 május 10.

HARGITA MEGYE TANÁCSA,
A MEGYEI SZEMÉLYNYILVÁNTARTÓ IGAZGATÓSÁG

Versenyvizsgát hirdet egy köztisztviselői állás betöltésére meghatározatlan időre az Anyakönyvi osztályra:

Felügyelő, I osztály, első szakmai fokozat.

Részvételi feltételek:

 • egyetemi végzettség záróvizsgával ( közgazdaságtani,jogi vagy közigazgatási);
 • a Köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újraközölt törvény 54-és szakaszának előírásai;
 • minimum 5 év szakmai tapasztalat;
 • számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsga időpontja: 2017. június 12, 10:00 óra (írásbeli vizsga) és 2017. június 16 , 10:00 óra (szóbeli vizsga);

A beiratkozás határideje 2017 május 29 (is).

Helyszín: a Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság székhelye.

A dossziékat 2017 május 29-ig lehet letenni, a következő iratokkal:

 • beiratkozási típuskérés,

 • személyi igazolvány – eredeti és másolat,

 • rendőrségtől erkölcsi bizonyítvány,

 • orvosi igazolás a családorvostól,

 • végzettséget igazoló okirat – eredeti és másolat,

 • régiséget igazoló okirat.

Könyvészeti anyag

A versenyvizsga lebonyolitásának időbeli beosztása

Declarație pe propria răspundere

Formular de înscriere

Bővebb felvilágosítást a Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, Pénzügy, könyvelés, humánerőforrás irodáján kaphatnak az érdeklődők. Telefonszám: 0366-100207.

Igazgató Simon Mihály