Küldjön üzenetet nekünk

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
header

Közlemény
a személyi adatok feldogozásával kapcsolatosan

A Hargita Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, mint a személyi adatok kezelője, a Személyi Adatok Védelmével és Feldolgozásával Foglalkozó Országos Ügynökségnél a 2002 szám alatt van bejegyezve.

Intézményünk kézi vagy számítógépes módszerrel a következő személyi adatokat dolgozza fel: név és vezetéknév, szülők neve, nem, születés ideje és helye, anyakönyvi adatok, lakcím/tartózkodási cím, foglalkozás, végzettség, családi állapot, katonai állapot, digitális kép, személyi szám, személyazonossági szám.

A személyi adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységet főképpen a következő jogszabályok szabályozzák:

  • A román állampolgárok lakásnyilvántartási, és személyazonossági igazolványaira vonatkozó 2005/97-es, újraközölt és utólag módosított sürgősségi Kormányrendelet:

  • A személynyilvántartó közszolgálatok megalakulására, megszervezésére és működésére vonatkozó 2001/84-es utólag módosított Kormányrendelet.

1. A feldolgozás célja: A román állampolgárok személyi adatait intézményünk a következő célokkal dolgozza fel: személynyilvántartás és anyakönyvelés. A jogszabályok értelmében, az Országos Személynyilvántartási Jegyzékben az adatok frissítése és érvényesítése a Belügyminisztérium keretén belül működő Országos Személynyilvántartó és Adatkezelő Igazgatóság és a személynyilvántartó közszolgálatok által történik.

2. Az intézményünk által feldolgozott adatok felhasználói a következő hatáskörrel rendelkező intézmények vagy hatósági szervek: honvédelem, közrend, nemzetbiztonság és igazságszolgáltatás, közigazgatás, egészségügy, pénzügy, társadalombiztosítás, amelyekhez hozzáadódnak egyes magánjogi, jogi személyek, a törvény értelmében. A 2001/677-es számú módosított és kiegészített törvény előírásai, ami az egyének védelmét biztosítja a személyes adatok feldolgozásával és szabad mozgásával kapcsolatosan, nem alkalmazódnak a honvédelmi és nemzetbiztonsági tevékenységben feldolgozott személyi adatok esetében, ezen törvény 2. szakaszának 7-es bekezdése értelmében. Ugyanakkor ezen törvény 16. szakaszának első bekezdésében foglalt esetekben, megerősítve a 2. szakasz 5-ik bekezdésével, a 13-ik szakasz előírásai nem alkalmazódnak, a közrend megőrzése és a bűncselekmények megelőzése, nyomozása és megtorlása keretén belüli tevékenységek alkalmával feldolgozott személyi adatok esetében, valamint a büntetőjog keretén belüli más tevékenységek esetében, ha ezek alkalmazása veszélyezteti a hatósági szervek által törvényes hatáskörük gyakorlása közben kijelölt célkitűzések és eljárások hatékonyságát.

3. Más tudnivalók: A személyi adatok gyűjtése, a román állampolgárok nyilvántartásáról, lakóhelyéről, tartózkodási helyéről és személyazonossági okmányairól szóló újraközölt, módosított és utólag bővített 2005/97-es számú Sürgősségi Kormányrendelet alkalmazásában, a személyigazolványok kibocsátása érdekében szükséges okmányok leadása alkalmával történik, vagy a jogszabály 9-ik szakaszának 4-ik bekezdésében előrelátott intézmények közlik.

Az utólag módosított 2001/677-es törvény 12-14. szakasz előírása értelmében az érintett személyek a következő jogokkal rendelkeznek:

  • a tájékozódáshoz való jog,

  • a személyi adatokhoz való hozzáférés joga,

  • az adatokhoz való beavatkozás joga.

A törvény 15. szakaszában előírt ellenvetés joga nem gyakorolható az intézményünk által feldolgozott adatok esetében, az eddigiekben bemutatott körülmények között, mivel a személyes adatok feldolgozása kizárólagos törvényes előírások alapján történik és ennek következtében az érintett személy nem akadályozhatja meg ezek feldolgozását, a 15. szakasz 1-es bekezdése alapján.

Ezen jogok gyakorlása az intézményünkhöz címzett, írott, dátumozott és aláírt kérés alapján történik.

Ugyanakkor az utólag módosított 2001/677-es törvény elismeri és biztosítja az érintett személyek következő jogait:

  • joga van, hogy ne vessék egyéni döntés alá (17. szakasz)

  • joga van az igazságszolgáltatáshoz fordulni (18. szakasz)