Küldjön üzenetet nekünk

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
header

Adatok szolgáltatása az Országos Személynyilvántartási Jegyzékből

Természetes, vagy jogi személyek írásban, indokolt kérés alapján kérhetik, személyes jellegű adatok közlését az Országos Személynyilvántartási Jegyzékből a következőkre vonatkozóan:

 • Anyakönyvi adatok/családnév és keresztnév, születés ideje és helye, az illető személyek szüleinek keresztneve
 • A közölt személyek személyazonossági igazolványainak adatai
 • A lakhelyekre és tartózkodási helyekre vonatkozó adatok
 • A személyi számra vonatkozó adatok

A személyes adatok szolgáltatását az Országos Személynyilvántartási Jegyzékből a 2005/97 számú, a román állampolgárok nyilvántartásáról, lakóhelyéről, tartózkodási helyéről és személyazonossági okmányairól szóló Sürgösségi Kormányrendelet, és a 2001/677-es a személyek oltalmazásáról és a személyes adatok feldolgozása és szabad forgalma terén, utólagosan módosított és kiegészített Törvény szabályozza.

A fent említett törvények szerint, a személyes jellegű adatok közlése csak az érintett személyek irásos beleegyezésével lehetséges.

Az érintett személy beleegyezése nem szükséges amikor van indokolt törvényes alap.

Indokolt törvényes alapnak számít a személyes adatok kérése a védelem, közrend, nemzetbiztonság és igazságszolgáltatás terén feladatkörrel ellátott közintézmények, Belügyi Minisztérium, Ügyészség, a gyermekjogvédelem és az öregek ellátása és szociális védelme terén feladatkörrel rendelkező intézmények, részéről valamint olyan fizikai személyek akik iratokkal tudják bizonyítani kérésük jogosságát, vagy fizikai személyek saját adatainak közlésére irányuló kérése.

A 2005/97 számú, a román állampolgárok nyilvántartásáról, lakóhelyéről, tartózkodási helyéről és személyazonossági okmányairól szóló Sürgösségi Kormányrendelet 10. szakasz (6) bekezdése alapján, kivételezettek a törvény által előírt illetékek kifizetése alól az Országos Személynyilvántartási Jegyzék-ben tett ellenőrzések vagy, az esettől függően, az alábbiak által a törvényi feladatkörük gyakorlási céljából kérelmezett személyi adatok szolgáltatása:

 • a védelem, közrend, nemzetbiztonság és igazságszolgáltatás terén feladatkörrel ellátott közintézmények
 • a költségvetési követeléseknek a törvényben előírt kényszervégrehajtási módozatokkal való megvalósítása terén feladatkörrel rendelkező közintézmények
 • a megyei és Bukarest municípiumi egészségbiztosító pénztárak, a Védelem, Közrend, Nemzetbiztonság és Biróság Egészségségbiztositó Pénztára és a Szállítási, Épitkezési és Turisztikai Minisztérium Egészségbiztositó Pénztára
 • a Közegészségügyi Minisztérium, Bukarest municípium és a megyei közegészségügyi hatóságok
 • a Közpénzügyi Minisztérium és alárendelt struktúrái, a természetes személyek által tartozott jövedelemadó behajtása céljából
 • a gyermekjogvédelem és az öregek ellátása és szociális védelme terén feladatkörrel rendelkező intézmények
 • más jogi személyek, a törvényben előírt feltételek között