Küldjön üzenetet nekünk

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
header

A többnyelvű anyakönyvi kivonatok kibocsátása

A polgármesteri hivatalok keretén belül működő anyakönyvi hivatalok, kérés alapján többnyelvű anyakönyvi kivonatokat bocsáthatnak ki az igénylőknek. Ezek ugyanolyan bizonyító okmányok, mint az anyakönyvi bizonyítványok, amelyeket a személy vagy az erre jogosultak felmutathatnak azon országok hatóságainál, amelyek aláírták a Nemzetközi Anyakönyvi Bizottság 1976. szeptember 8-án, Bécsben ratifikált 16-os számú Egyezményét, melyhez Románia is csatlakozott 2012-ben.

A tagországok erre hivatott hatóságai által a 16-os számú Egyezmény alapján kiadott többnyelvű anyakönyvi kivonatok érvényesek fordítás, hitelesítés vagy más hasonló formalitás nélkül és ugyanolyan körülmények között használhatóak, mint az anyakönyvi bizonyítványok az Egyezmény területén.

A 16-os számú Egyezményt aláíró országok a következőek:

 1. Osztrák Köztársaság
 2. Belga Királyság
 3. Bosznia-Hercegovina
 4. Horvát Köztársaság
 5. Svájci Konföderáció
 6. Francia Köztársaság
 7. Német Szövetségi Köztársaság
 8. Görög Köztársaság
 9. Olasz Köztársaság
 10. Luxemburgi Nagyhercegség
 11. Litván Köztársaság
 12. Macedón Köztársaság
 13. Montenegró
 14. Moldovai Köztársaság
 15. Holland Királyság
 16. Lengyel Köztársaság
 17. Portugál Köztársaság
 18. Spanyol Királyság
 19. Szlovén Köztársaság
 20. Szerb Köztársaság
 21. Török Köztársaság

A születési bizonyítványok és a házasságlevelek többnyelvű kivonatát a tulajdonosnak vagy annak törvényes képviselőinek, míg a halotti bizonyítvány többnyelvű kivonatát a családtagoknak vagy más jogosult személyeknek bocsátják ki. A többnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadhatóak más személynek is közjegyzői felhatalmazás alapján.

A többnyelvű anyakönyvi kivonatok igénylésekor a romániai lakhelyű román állampolgároknak érvényes személyazonossági igazolványt kell felmutatniuk.

A 14 évet betöltött kiskorúaknak, akár rendelkeznek, akár nem személyazonossági igazolvánnyal, joguk van többnyelvű anyakönyvi kivonatot kérni saját nevükben, esetenként az egyik szülő vagy gyám felügyelete alatt, ebben az esetben a típuskérelmet ők is aláírják.

Az Európai Unió és a Svájci Konföderáció állampolgárai, akiknek anyakönyvi iratait Romániában állították ki, azon államban kiállított személyazonossági igazolványt illetve érvényes útlevelet mutatnak fel, amelynek állampolgárai.

A külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok és idegen országok állampolgárai, akiknek anyakönyvi okmányai Romániában vannak bejegyezve, a többnyelvű anyakönyvi kivonatok kibocsátásánál érvényes útlevéllel igazolhatják magukat.

A hontalanok, akiknek anyakönyvi iratait Romániában állították ki, s akiknek ideiglenes vagy hosszú távú tartózkodási engedélyük van Romániában, érvényes útlevéllel igazolják magukat a hontalanokra vonatkozó, New Yorkban 1954-ben aláírt konvenció értelmében, melyhez Románia a 2005/362 sz. Törvény által csatlakozott.

A kérvényezők kérésére egyszerre több kivonat is kiadható ugyanazon anyakönyvi bejegyzés alapján.

A kiadáshoz szükséges okmányok

A többnyelvű anyakönyvi kivonat kérvényezésénél a következőket kell felmutatni:

 • Kérés
 • A kivonat tulajdonosának, vagy az őt képviselő személy személyazonossági bizonyítványa
 • Közjegyzői felhatalmazás a felhatalmazottak esetében
 • 2 lej illeték befizetését igazoló nyugta

Letölthető űrlapok