Küldjön üzenetet nekünk

Hargita Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat
header

Rólunk

Hargita megyei Személyinyilvántartó Igazgatóság

A Hargita Megye Tanácsa - Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság a Hargita Megye Tanácsának 3/2005 – ös számú Hatátozata értelmében alakult. Ezen határozat jóváhagyta a Szervezési és működési szabályzatot, a hivatal szervezeti vázlatát és státusjegyzékét.

Szerepkör, finanszírozás és vezetőség

A Megyei Személynyilvántartó Igazgató a Hargita Megyei Tanács alárendeltsége alá tartozó, jogi személyiséggel rendelkező közintézmény.

A hivatal szerepe bíztosítani megyeszinten azon jogszabályok alkalmazását, amelyek a személynyilvántartási tevékenységet szabályozzák.

A folyamatos valamint a beruházási kiadások finanszírozását a saját jövedelmek, a Hargita Megyei Tanács helyi költségvetéséből erre a célra jóváhagyott szubvenció, a Belügyminisztérium költségvetéséből származó állami szubvenció, adományok és támogatások bíztosítják, a törvények értelmében.

A Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, igazgatói tisztséget betöltő vezetője a Megyei Tanács 61/2006 határozatával neveződött ki, a törvény értelmében és ellátja mindazon feladatokat, meghozza mindazon döntéseket, amely a tevékenység javításához vezet, illetve kötelező rendeleteket bocsát ki minden tevékenységre vonatkozóan. Felel a törvény értelmében az intézmény tevékenységéért, Hargita Megye Tanácsa - és más szervek előtt.

A ráruházott hatáskör betöltésében, a Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság együttmüködik a Megyei Tanács, a Belügyminisztérium többi struktúráival és együttmüködési kapcsolatot fejleszt ki közintézményekkel, egyesülettekel, gazdasági vállalatokkal, valamint természetes személyekkel a közérdekű feladatok ellátásában, az érvényes jogszabályok szerint.

Törvényes alap

 • A 372/2002-es Törvény által elfogadott, 2001/84 számú Rendelet a kommunitáris személynyílvántartási közszolgálatok létesítéséről, zervezéséről és müködéséről, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel
 • a 2005/290-ös Törvény által módositásokkal és kiegészitésekkel elfogadott 2005/97-es számú Sürgösségi Rendelet a román állampolgárok nyjlvántartásáról, akóhelyéről, tartózkodási helyéről, és személyazonossági okmányairól
 • 2006/1375 számú Kormányhatározat a román állampolgárok nyílvántartásával, állandó lakhelyével, tartózkodási helyével, személyazonossági igazolványával kapcsolatos törvényes rendelkezések egységes alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyására
 • Az utólag módosított és kiegészített 2003/323 számú Törvény által jóváhagyott 2003/41 számú Rendelet a nevek természetes személyek általi elnyeréséről és adminisztratív úton való megváltoztatásáról
 • 1996/119 számú Törvény az anyakönyvi okiratokról
 • 2011/64 számú Kormányhatározat az anyakönyvi okiratokra vonatkozó előírások egységes alkalmazásával kapcsolatosan
 • 2001/677 számú Törvény a személyek oltalmazásáról a személyes adatok feldolgozása és szabad forgalma terén
 • 2001/544 számú Törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről

Az intézmény feladatai

Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság főbb feledatkörei:

 1. frissíti a Hargita megyei személyinyilvántartó regisztert,
 2. használja és adatokat közöl a Nemzeti személynyilvántartó regiszterből,
 3. adatokat közöl a Nemzeti informatikai személynyilvántartó rendszer keretén belül, az Állandó személynyilvántartó regiszter frissítése érdekében
 4. útbaigazítja és módszertanilag ellenőrzi a helyi személynyilvántartó közszolgálatok tevékenységét,
 5. útbaigazítja és módszertanilag ellenőrzi az anyakönyvi regiszterek kitöltését és kezelését,
 6. biztosítja az anyakönyvi bizonylatok, személyi igazolványok és választókártyák kibocsátását,
 7. ellátja a helyi személynyilvántartó közszolgálatokat a személyinyilvántartó és anyakönyvi tevékenységhez szükséges nyomtatványokkal, amelyet a Személynyilvántartó és Adatbázis Ügykezelő Igazgatóság terjeszt,
 8. ellenőrzi az anyakönyvi regiszterek és állandó választási névjegyzékek tárolási és kitöltési módját,
 9. követi és ellenőrzi a személyi adatok védelmének érdekében, az érvényes jogszabályok betartását,
 10. nyilvántartja az anyakönyvi regiszterek 2 példányát és bejegyzéseket eszközöl ezekben, a leközöltek alapján,
 11. ügykezeli a saját tevékenységéhez szükséges anyagokat és felszereléseket,
 12. más, a jogszabályok által meghatározott tevékenységeket folytat.

Szervezeti és működési szabályzat

Felmérő jelentések

Az intézmény költségvetése

2015-ös év

Személyzeti költségek

Javak és szolgáltatások

Beruházási költségek

0 lej

0 lej

0 lej

Összesen: 0 lej