Înscriere în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (flotant)

Documente necesare

  • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței,

  • actul de identitate al solicitantului, aflat în termen de valabilitate,

  • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie,

Formulare

Atenție! Cererile se imprimă față-verso.
Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People