Certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul național de evidență a persoanelor

Certificatele privind domiciliul înregistrat în Registrul național de evidență a persoanelor sunt eliberate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Aceste certificate urmează să fie folosite în străinătate în scopul valorificării unor drepturi sau al apărării intereselor cetățenilor români.

Cererile pentru eliberarea acestor certificate pot fi depuse atât la serviciile publice de evidență a persoanelor, cât și la oficiile de stare civilă.

Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială.

Documente necesare:

  • Cerere.

  • Actul de identitate (în original și copie xerox).

  • Procura specială autentificată de notarul public sau încheiată la misiunile diplomatice ale României în străinătate, în care să se precizeze explicit că mandatarul poate solicita certificatul de atestare a domiciliului și a cetățeniei române, în original.

Formulare

Consiliul Județean Harghita, Direcția Județeană de Evidență a persoanelor
Stema Județului Harghita
Consiliul Judeţean Harghita
People